Stap 2 van het proces: zó ga je naar financieel gezonde én structureel vitale medewerkersIn ons vorige blog legden we uit hoe we de medewerker die graag hulp wil om zijn financiële situatie te verbeteren bijstaan tijdens een eerste inventarisatiegesprek bij hem thuis. Doel van dit gesprek is om de omvang van de problematiek in kaart te brengen en het laaghangend fruit te plukken: overbodige abonnementen en lidmaatschappen opzeggen. Indien nodig brengen we ook orde in de administratie aan, zodat men met een schone lei kan starten. Uiteraard gaan onze goed opgeleide en gecertificeerde budgetcoaches ook op een open manier eerlijk het gesprek aan over hoe de financiële situatie heeft kunnen ontstaan…

Stap 2: contact opnemen met betrokken partijen

In deze tweede stap van het proces maken we eerst een plan van aanpak: wat zijn op dit moment de meest urgente problemen? Welke acties moeten er ondernomen worden? En wat is er in bredere zin voor nodig om de medewerker weer financiële rust te geven? In bijna alle gevallen is het wenselijk dat we contact opnemen met betrokken partijen: banken, verzekeraars en andere instellingen, zoals bijvoorbeeld De Belastingdienst. We maken afspraken over aflossingen, terugbetalingen in termijnen, verlagen van bestaande kosten, zeggen dubbele verzekeringen op en adviseren ook heel pragmatisch om spullen te verkopen die van waarde zijn, wanneer dit relevant is. En we stellen, heel praktisch, met elkaar budgetten vast over uitgaven aan boodschappen, abonnementen etc.

Isoleer het probleem

‘Kijk, wij kunnen niet alle financiële problemen oplossen, maar wat we wél kunnen is het ontstane financiële probleem isoleren en daar vervolgens een oplossing voor bedenken. Iets wat in, laten we zeggen 9 jaar ontstaan is, kunnen we immers niet in 9 dagen even oplossen’, zegt Daniël de Kievid, oprichter en eigenaar van de Budgetcoach Groep. ‘Dan komen mensen op gegeven moment op een nul-lijn en is er weer uitzicht. Het is vervolgens aan de mensen zélf om structureel hun gedrag en uitgaven aan te passen. Natuurlijk begeleiden we ze daar actief bij: na ons eerste bezoek blijven we, bijvoorbeeld op maandelijkse basis, telefonisch of persoonlijk contact houden om te beluisteren hoe het gaat en om advies te geven.’

Actieve houding nodig

‘We zijn niet de spreekwoordelijke boekhouder die elke maand even op bezoek komt op de financiële situatie van mensen door te spreken. Uit ervaring weten we ook dat dit nogal eens resulteert in een passieve houding van de mensen zelf. Wat we wél actief doen is proberen om vrijwilligers te betrekken bij de mensen. Dat kan een oud-werknemer uit de financiële wereld zijn of een gepensioneerde accountant die graag zijn kennis en kunde in blijft zetten’, aldus Daniël. ‘Wanneer mensen vanuit eigen actie weer zelfvertrouwen over hun eigen financiële huishouding opbouwen dan zijn ze al snel weer op de goede weg. Werkgevers blijven vervolgens achter met dankbare, gemotiveerde en loyale medewerkers die bovendien financieel vitaal én gezond zijn. En dat merk je direct op de werkvloer.’

Neem contact op

Heb je het idee dat er mensen binnen jouw team zijn die hulp nodig hebben om met meer financiële rust aan de slag te kunnen? Neem dan contact met ons op voor een vrijblijvende sparsessie. Of kijk alvast op onze website.

Kunnen we helpen?