Financiële wegwijzer

De Financiële Wegwijzer

Werknemers kunnen tijdens hun loopbaan worden geconfronteerd met aanpassingen van de pensioenleeftijd, of gebeurtenissen die een grote financiële impact hebben zoals ziekte, scheiding, ontslag of overlijden van partner. Ook kan een wijziging van werkzaamheden of het gaan werken van minder uren zorgen voor een verschuiving van het financiële plaatje.

Deze gebeurtenissen brengen veelal grote financiële consequenties met zich mee die voor de werknemer niet altijd even inzichtelijk zijn. De Budgetcoach Groep kan de medewerker bijstaan met dergelijke financiële vraagstukken. Door het berekenen van verschillende mogelijke scenario’s kan, door middel van een heldere rapportage, de medewerker worden geïnformeerd. Uiteraard kan op verzoek ook de werkgever over de rapportage worden geïnformeerd. De medewerker is vervolgens beter in staat om met deze gebeurtenissen om te gaan en op basis daarvan de juiste financiële keuzes te maken.

Meer informatie?

Wilt u meer weten over de Financiële Wegwijzer? Vraag dan informatie aan via het formulier rechts of download de folder.

Kunnen we helpen?