Budgetcoaching

Budgetcoaching als interventie

Als gevolg van ontslag, echtscheiding, arbeidsongeschiktheid of overlijden van een partner kunnen vaak de maandelijkse last niet meer worden opgebracht. De gevolgen voor de betrokkene en diens familieleden zijn vaak enorm ingrijpend. Te denken valt bijvoorbeeld aan:

  • Toenemende spanningen op het werk als gevolg van de financiële situatie met alle gevolgen van dien voor de arbeidsrelatie. De problemen kunnen zich uiten in teruglopende arbeidsprestaties of een oplopend ziekteverzuim;
  • Beslaglegging op goederen en rekeningen met oplopende incassokosten;
  • Deurwaarders die met enige regelmaat aan de deur verschijnen;
  • De gedwongen verkoop van een woning;
  • Grote huurachterstanden met als uiteindelijk resultaat een huisuitzetting;
  • Gedwongen schuldsanering of een privé of zakelijk faillissement.

Wanneer de problemen zo ernstig worden zullen er uiteindelijk alleen maar verliezers zijn. Zowel de betrokkene als de schuldeisers zullen geheel of gedeeltelijk met lege handen achter blijven. Daarom is het belangrijk dat, kort nadat de eerste signalen zijn opgevangen dat er financiële problemen aan de orde zijn, er wordt ingegrepen. Onafhankelijke budgetcoaching is een instrument dat een uitweg uit de problemen kan bieden. De onafhankelijkheid van de budgetcoach maakt het voor de betrokkene acceptabel om bemoeienis van buitenaf toe te laten, terwijl de deskundigheid van de budgetcoach ook voor de schuldeisers een goede oplossing garandeert.

Met budgetcoaching wordt voorkomen dat de problemen nog groter worden.

Werkwijze

Budgetcoaching richt zich in de eerst plaats op het budgetbeheer. Er moet weer inzicht en overzicht worden verkregen in de eigen financiële situatie. Onderdeel van de budgetcoaching is dan ook het op orde brengen van de financiële administratie.

Vervolgens moeten uitgaven en inkomsten in balans worden gebracht zodat de problemen niet nog verder toenemen. Tot slot behelst budgetcoaching de opstelling van een financiële planning die duidelijkheid verschaft aan alle betrokken partijen.

Zo schept budgetcoaching voor alle betrokken weer perspectief en legt de regie over het budgetbeheer weer terug op de plek waar die hoort.

Zowel particulieren als kleine zelfstandigen en zzp-ers komen in aanmerking voor budgetcoaching. De budgetcoaches van de Budgetcoach Groep werken door heel Nederland en kunnen zowel particulieren als kleine zelfstandigen en zzp-ers bijstaan in het op orde brengen van hun financiële administratie.

Meer weten

Bent u ondernemer of zzp-er en zoekt u een uitweg uit uw financiële problemen? Of krijgt uw organisatie regelmatig te maken met betalingsachterstanden en wilt u weten wat budgetcoaching voor uw klanten kan betekenen, vul dan het contactformulier op deze website in. Mailen mag ook.

Kunnen we helpen?