Budgetcoach

Wat is een budgetcoach

Een budgetcoach helpt mensen met het orde krijgen en houden van hun financiën. De budgetcoach geeft adviezen over de inrichting van de administratie en leert mensen hoe zij hun inkomsten en uitgaven weer in evenwicht kunnen brengen. Daarnaast helpt de budgetcoach ook bij de financiële planning in relatie tot betalingsachterstanden.

De economische recessie van de laatste jaren heeft een golf van ontslagen en reorganisaties met zich mee gebracht. Daardoor zijn veel mensen hun baan kwijtgeraakt of geconfronteerd met een forse inkomens achteruitgang. De inkomenszekerheid van veel mensen is aangetast en de financiële problemen die daar het gevolg van zijn dreigen veel mensen boven het hoofd te groeien.

Wanneer mensen als gevolg van het wegvallen van inkomen in de financiële problemen zijn geraakt dan gaat dat vaak gepaard met het kwijtraken van het overzicht over inkomsten en uitgaven. Het gevolg is dat er betalingsachterstanden ontstaan omdat de regie ontbreekt.

De gevolgen zijn vaak verstrekkend:

  • Het niet voldoen aan de hypotheek verplichting kan leiden tot gedwongen verkoop van de woning;
  • Het niet betalen van de huur kan leiden tot gedwongen huisuitzetting;
  • Achterstanden bij de aflossing of rentebetaling van een lening leidt uiteindelijk tot incassoprocedures en beslagleggingen;
  • De betrokkene kan in een faillissement of in de gedwongen schuldsanering belanden;
  • Mensen kunnen in een sociaal isolement geraken;
  • Etc.

Budgetcoach

Met de tijdige inschakeling van een budgetcoach kunnen dergelijke problemen voorkomen worden.

De budgetcoach brengt samen met de betrokkene de financiële problematiek in kaart. Vervolgens wordt gekeken hoe de inkomsten en uitgaven met elkaar in evenwicht kunnen worden gebracht om verdere uitbreiding van de problematiek te voorkomen.

Daarna wordt samen met de belangrijkste schuldeisers (banken, gemeenten, woningcorporaties, kredietverstrekkers, nutsbedrijven en verzekeraars) overlegd over de oplossing van de schuldenproblematiek. Dit resulteert in een financieel plan waarbij alle partijen weten waar ze aan toe zijn. Door deze systematische aanpak creëert de budgetcoach weer perspectief voor de betrokkenen en krijgt deze weer de regie terug over zijn  of haar eigen budget. Zodra de problemen zijn opgelost wordt gekeken naar de oorzaak van deze problemen. Deze kunnen door een life event zoals een echtscheiding of ontslag zijn veroorzaakt maar veelal ligt hier een bepaald gedrag aan ten grondslag. Dit zal de betrokkene moeten aanpassen om recidive te voorkomen. De budgetcoach is speciaal opgeleid om de betrokkene hier op een professionele wijze bij te ondersteunen.

De inzet van budgetcoaching kan zo een belangrijk aanvullend instrument zijn voor genoemde financiële instellingen om tijdrovende en kostbare procedures te voorkomen.

De Budgetcoach Groep in Spijkenisse verzorgt ook opleidingen op het gebied van budgetbeheer, budgetcoaching en schuldsanering.

Meer weten over budgetcoaching?

Wanneer u meer wilt weten over wat een budgetcoach voor uw financiële situatie kan betekenen of op welke wijze budgetcoaching ingezet kan worden in financiële noodsituaties? Vul het contactformulier op onze website in of bel ons voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.

Kunnen we helpen?