Door Lianne Kooistra

Een medewerker die financiële verplichtingen niet kan nakomen, kan te maken krijgen met loonbeslag. Dat brengt ook voor de werkgever verplichtingen én kansen met zich mee. Budgetcoach Groep vertelt je waar rekening mee te houden als werkgever.

Volgens de laatste cijfers had in 2018 een vijfde van de werkgevers te maken met medewerkers met loonbeslag. Dat blijkt uit onderzoek van Panteia. Misschien heb je als HR-professional ook al eens moeten zorgen dat het deel van het inkomen dat boven de beslagvrije voet ligt bij de schuldeiser(s) terechtkomt.

Los van de wettelijke verplichting om hieraan mee te werken, kun je jouw medewerkers ook helpen erger te voorkomen. Als je op tijd meekijkt, kan loonbeslag in sommige gevallen zelfs nog voorkomen worden.

Loonbeslag voorkomen

Zoals voor veel geldt ook hier: voorkomen is natuurlijk het mooiste. En gelukkig kan dit in sommige gevallen ook. Als werkgever ben je altijd de eerste schakel in het loonbeslagtraject; je ontvangt in vrijwel alle gevallen een informatieverzoek van de deurwaarder van je werknemer. Dit is een mooi moment om met je medewerker in gesprek te gaan en kijken wat jullie kunnen doen. Een paar tips.

  1. Bespreek mogelijkheden om een betalingsregeling te treffen met de schuldeiser
  2. Verwijs de medewerker naar de gemeente voor hulp
  3. Adviseer ook gespecialiseerde hulp zoals een budgetcoach, omdat betalingsachterstanden bijna nooit alleen komen
  4. Zet onze telefonische helpdesk in en laat je medewerkers gratis gebruikmaken van ons onafhankelijk advies
  5. Bereken samen de beslagvrije voet, waarover hieronder meer

Informatie = geld

In de praktijk zien wij het bij onze cliënten helaas regelmatig misgaan. Zij moeten zelf inzicht geven in hun inkomsten, uitgaven en gezinssamenstelling. Dat gebeurt vervolgens niet of verkeerd. Ontvangt de deurwaarder bijvoorbeeld geen antwoord op de vraag naar de gezinssamenstelling, dan gaat hij voor de berekening van de hoogte van de beslagvrije voet standaard uit van een ‘alleenstaande zonder kinderen’. Als dit niet klopt en de schuldenaar wel degelijk een gezin heeft, zal de beslagvrije voet niet toereikend zijn en stapelen de schulden zich verder op, met alle mogelijke gevolgen van dien. Een bekend probleem waar de Wet vereenvoudiging beslagvrije voet met waarschijnlijke ingang van januari 2021 een einde aan moet maken.

Ook hogere woonlasten of (extra) zorgkosten kunnen de werknemer recht geven op een hogere beslagvrije voet.

Geld terugvragen

Wordt voor jouw medewerker al een beslagvrije voet gehanteerd en klopt deze niet? Dan kan het onterecht geïncasseerde bedrag op elk moment worden teruggevraagd. Geruststellend voor de schuldenaar is dat bij een verkeerd berekende beslagvrije voet alleen geld teruggevraagd kan worden. Blijkt de deurwaarder juist te weinig te hebben geïncasseerd, dan kan dit tekort niet alsnog gevorderd worden.

Beslagvrije voet berekenen

Help je medewerker met loonbeslag bij het berekenen van de beslagvrije voet en het verstrekken van de benodigde informatie hiervoor. Dat is voor hem of haar al een hele zorg minder in een toch al moeilijke tijd. Er zijn meerdere tools te vinden, bij Budgetcoach Groep gebruiken we altijd die van de gerechtsdeurwaarders.

Ook in deze gevallen is het raadzaam de beslagvrije voet opnieuw te berekenen:

Meewerken bij meerdere schuldeisers

Nog een laatste tip: werk altijd mee, ook bij meerdere loonbeslagen. Zijn er meer schuldeisers in het spel, dan heeft ook de tweede schuldeiser recht op informatieverstrekking. Er zijn recente cases bekend van werknemers met meerdere schulden die twee keer werden veroordeeld door de rechter tot uitbetaling. De werkgevers voorzagen de tweede deurwaarders niet van informatie over de werknemers die al een loonbeslag hadden. Uiteindelijk trokken de werkgevers zelf aan het kortste eind en werden aansprakelijk gesteld voor de schuld.

Advies over hulp bij loonbeslagen

Weten welke mogelijkheden er zijn om ondersteuning te krijgen bij het begeleiden van medewerkers met financiële problemen? Kijk op www.budgetcoachgroep.nl of bel ons via 088-6220330.

Kunnen we helpen?