Door Lianne Kooistra

Werknemers met zware beroepen een vervroegd pensioen aanbieden? Doen. Dat maakt jou een goede werkgever en dankzij de tijdelijke versoepeling betaal je voorlopig geen ‘RVU-heffing’. Voor werknemers is het al gauw interessant. “Mensen zijn vaak aangenaam verrast dat hun opgebouwd pensioen veel meer mogelijkheden biedt dan gedacht”, aldus Ruud Westdorp, die dit als financieel coach bij Budgetcoach Groep exact uitrekent voor werknemers.

De bouw, de zorg, het beroepsvervoer en de schoonmaakbranche: stuk voor stuk beroepsgroepen die fysiek zwaar zijn en daarom op lange termijn minder vol te houden dan minder belastende beroepen. Niet gek dus dat er een groeiende interesse bestaat onder beoefenaars van een zwaar beroep om eerder te stoppen. Financieel coach Ruud wordt via Budgetcoach Groep door betrokken werkgevers ingezet om werknemers voor te rekenen welke gevolgen een vervroegd pensioen financieel heeft op individueel niveau. “Afhankelijk van de branche kunnen werknemers die minimaal 20 jaar werkzaam zijn in hun branche in de meeste gevallen 2 of 3 jaar voor hun AOW-leeftijd met vervroegd pensioen door de Regeling voor Vervroegde Uittreding (RVU).”

Tot €5000 extra door toeslagen

“Vragen die de meeste werknemers hebben zijn: ‘Maar hou ik dan voldoende over om nu van te leven? Moet ik mijn pensioen vast

Budgetcoach Groep - Ruud Westdorp

Ruud Westdorp, financieel coach bij Budgetcoach Groep

aanspreken? En wat zit dan er nog in de pensioenpot als ik AOW-gerechtigd ben?” De antwoorden verschillen per situatie. Volgens de financieel coach zijn mensen vooral benieuwd naar hun nieuwe inkomsten. Sommigen hebben ook behoefte de uitgaven nog eens goed onder de loep te nemen. Bij beide kan Ruud helpen.

 

“Via een eigen rekenmodel schets ik 2, 3 of soms wel 4 verschillende scenario’s wat stoppen mét gebruik van pensioen betekent. In het ene scenario wordt de pensioenpot nog niet aangesproken, in het andere wordt het inkomen er wel voor een deel mee aangevuld.” Maar er zijn meer factoren. “Heeft iemand door de inkomenswijziging vanaf de AOW-leeftijd recht op huur- en zorgtoeslag? Dan kan dat maar zo €4000 tot €5000 euro extra per jaar opleveren. Dat compenseert in sommige gevallen al de helft van het bedrag dat iemand met een klein pensioen terugvalt.”

 

Belastingvoordeel voor werkgevers

De RVU-regeling is interessant voor werknemers én werkgevers. “Mensen zijn soms echt op, lichamelijk en geestelijk”, ziet de financieel coach. “Veel werkgevers hebben daar gelukkig oog voor. Medewerkers op tijd laten stoppen, is immers in het belang van de werknemer én het bedrijf.” Het is werkgevers sinds januari 2021 bovendien makkelijker gemaakt om werknemers met een zwaar beroep te laten profiteren van eerder stoppen. In het pensioenakkoord is toen afgesproken dat de heffing op de Regeling voor Vervroegde Uittreding (RVU) tijdelijk wordt versoepeld in de periode 2021 tot en met 2025. Concreet betekent dit dat werkgevers tot een bedrag van €1847 per maand zijn vrijgesteld van de verschuldigde 52% belasting (ook wel pseudo-eindheffing genoemd). Dat scheelt nogal wat!

 

Echt maatwerk

Sinds de aangepaste regeling van kracht is heeft Ruud zeker al 30 mensen geholpen uit te rekenen of gebruikmaking van de RVU interessant is. Bijna altijd is de reactie hetzelfde. “Mensen zijn vaak aangenaam verrast, ook mensen die slechts een relatief klein pensioen naast hun AOW hebben. Vaak blijkt hun opgebouwd pensioen alsnog veel meer mogelijkheden te bieden dan gedacht.” En daar ligt precies de kracht van een financieel coach als Ruud. Het gaat om écht maatwerk dat tot op de komma fiscaal wordt doorgerekend. Zo kom je nooit voor verrassingen te staan.

 

Ook interesse in een RVU-doorrekening voor medewerkers door Ruud Westdorp? Bel of mail Budgetcoach Groep via 088-6220330 of info@budgetcoachgroep.nl.

 

Volgende blog: Zo ziet het Financiële wegwijzer-traject voor mensen met een zwaar beroep eruit.

Kunnen we helpen?