Door Lianne Kooistra

Een gratis financiële helpdesk, persoonlijke berekeningen van financiële consequenties bij veranderingen, workshops, een speciale themaweek én tot nu toe al 114 succesvol afgeronde budgetcoachingtrajecten. Dit en meer doet onze partner Vebego om haar medewerkers te ondersteunen in financiële vitaliteit. Lees en laat je inspireren.

De coaches van Budgetcoach Groep komen dagelijks bij veel verschillende bedrijven over de vloer. En aangezien bedrijven veel van elkaar kunnen leren, leek het ons interessant zo nu en dan eens een bedrijf waarmee we samenwerken uit te lichten en die de vraag te stellen: “wat doen jullie om je medewerkers financieel vitaal te houden?” Die vraag stelden we dit keer aan Inge Dilven, projectmanager Betekenisvol Werk bij Vebego International. Vebego is het moederbedrijf van onder meer Hago, Hago Zorg, Yask en Westerveld en telt  meer dan 36.000 medewerkers in facility services en de zorg.

Betekenisvol Werk Vebego

Inge Dilven, projectleider Betekenisvol Werk bij Vebego International.

Betekenisvol Werk

Bij Vebego vinden ze het van groot belang dat medewerkers meer uit hun werk halen dan alleen een salaris. Met plezier hun bed uitkomen, trots zijn, erkenning krijgen: deze drijfveren zijn minstens zo belangrijk. Zo belangrijk dat Vebego onder de noemer Betekenisvol Werk allerlei initiatieven ontplooit om dit te stimuleren. Inge: “Wij sturen daarbij vooral op talent en zorgen dat onze medewerkers lekker in hun vel zitten. Hoe beter iemand zich voelt, hoe groter het positieve effect op de omgeving. Zo hopen wij ook een positieve bijdrage te leveren aan onze klanten en de maatschappij.” 

“Je financieel vitaal voelen hoort ook bij het werk als betekenisvol ervaren. Geldzorgen uiten zich in stress en dat zie je op den duur ook terug in het functioneren van de medewerker. Dat heeft vervolgens weer een negatief effect op de omgeving. Daar willen wij bij helpen.”

Hoe zorgen jullie dat medewerkers financiële problemen durven aan te kaarten?

“Praten over financiële problemen blijft lastig. Door schaamte blijven problemen vaak onbesproken. Om die drempel te verlagen, hebben we het hulp-op-maatprogramma ‘Financiële vitaliteit’ opgezet. Elk jaar organiseren we ook een themaweek waarin we een onderwerp als ‘financiële problemen’ onder de aandacht brengen.”

Financiele Wegwijzer

De Financiële Wegwijzer: een compleet overzicht voor medewerkers.

Wat zetten jullie in om medewerkers te helpen?

“Om te beginnen middelen om meer inzicht te geven, zoals onze Financiële Wegwijzer. Daarmee komt een medewerker te weten wat de financiële consequenties voor hem of haar persoonlijk zijn bij eerder stoppen, minder werken of een minder betaalde functie uitoefenen. Met de uitkomsten van deze berekeningen kunnen medewerkers bewuster keuzes maken. Een ander voorbeeld is het aanbieden van hulp van professionele budgetcoaches.”

Wanneer zetten jullie die budgetcoach in?

“Zodra een medewerker zelf aangeeft dit te willen. Eigen bereidheid is een voorwaarde om gedrag duurzaam te kunnen veranderen. Na een inventarisatie-adviesgesprek volgt een plan van aanpak, waarin staat wat de medewerker nodig heeft om geholpen te worden. Is er daarna nog een vervolgtraject nodig? Dan stemmen we dit verder af.”

Hoe pakken al jullie inspanningen uit?

Sinds de opstart van ons programma ‘Financiële Vitaliteit’ in 2017 zijn er 114 coachingtrajecten afgerond binnen 16 Vebego-bedrijven. Ook wordt er maandelijks volop gebruikgemaakt van onze gratis telefonische helpdesk. Medewerkers kunnen deze anoniem bellen met vragen of voor advies op gebied van geldzaken.

Welke rol heeft de leidinggevende in het signaleren van financiële problemen?

“Samen met Budgetcoach Groep organiseren we voor hen regelmatig workshops bij onze bedrijven. We gaan dan in op vragen als ‘Hoe groot is de invloed van financiële problemen op de werkvloer?’ en ‘Hoe ga jij als leidinggevende het gesprek aan?’ Dit helpt hen financiële problemen bespreekbaar te maken en op tijd problemen kunnen herkennen.”

Beiden hebben een rol

“We hebben destijds twee factsheets ontwikkeld: een voor leidinggevenden en een voor medewerkers. De factsheet voor leidinggevenden beschrijft welke stappen je als leidinggevende kunt zetten om je collega te ondersteunen om weer financieel vitaal te worden. De factsheet voor medewerkers bevat een stappenplan om geldzorgen zelf bespreekbaar te maken. Beiden hebben dus een rol.

Hoe vinden jullie de samenwerking met Budgetcoach Groep op al deze vlakken?
Budgetcoach Groep heeft jarenlange ervaring in de branches waarin wij actief zijn, dat is fijn. Expertise en een persoonlijke aanpak staan voorop. Ook sluit de werkwijze van Budgetcoach Groep naadloos aan op het gedachtegoed van Vebego: niet het ‘overnemen’ van schulden, maar werknemers handvatten geven om zélf een verschil te kunnen maken.”

Hulp bij Financiële Vitaliteit in je bedrijf

Weten welke mogelijkheden er zijn om ondersteuning te krijgen bij het begeleiden van medewerkers met financiële problemen? Kijk op www.budgetcoachgroep.nl of bel ons via 088-6220330.

Kunnen we helpen?