VOERENDAAL 31 oktober 2016

Vebego is een samenwerking aangegaan met Budgetcoach Groep om onder andere budgetcoachtrajecten in te zetten bij medewerkers. Het doel van het programma is financiële vitaliteit voor medewerker en werkgever. Om dit te bereiken start het programma ‘financiële vitaliteit’ waarbij voorop staat dat medewerkers weer zelfredzaam worden zodat zij in de toekomst hun financiële situatie onder controle houden en géén nieuwe schulden maken.

Schulden vormen een groeiend probleem in onze samenleving. Niet alleen voor de schuldenaar, maar ook voor zijn omgeving. Uit de Nibud-peiling onder werkgevers (‘Financiële problemen op de werkvloer‘, 2012) blijkt dat 79% van de ondervraagde bedrijven werknemers heeft met financiële problemen. De kosten voor werkgevers lopen snel op. Zo wordt verlies aan productiviteit van de werknemer op 20% geschat, het verwerken van een loonbeslag kost minimaal een uur en het ziekteverzuim bij werknemers met financiële problemen wordt geschat op negen á veertien dagen per jaar per werknemer.

Structureel aan de slag met financiële vitaliteit
Uit onderzoek (2014) blijkt dat ook binnen Vebego bedrijven het vraagstuk rondom schulden bij medewerkers groot is. Dit heeft ertoe geleid dat er in 2015 een pilot is gestart met drie dienstverleners aangaande schuldhulpverlening binnen een aantal Vebego bedrijven. Op basis van de successen van deze pilot en in overleg met eindverantwoordelijken binnen Vebego is besloten de methodiek en werkwijze van Budgetcoach Groep beschikbaar te maken voor alle Vebego bedrijven. Dit betekent concreet dat Vebego structureel aan de slag gaat met de financiële vitaliteit van haar medewerkers.

 

Kunnen we helpen?