AWVN brengt vanaf 1 januari 2017 Tiptrack op de markt. Tiptrack faciliteert werkenden om zelf de regie te voeren over hun eigen duurzame inzetbaarheid en daarmee hun eigen loopbaan.

Tiptrack is een interactieve online tool voor werkenden en werkgevers die gebouwd is op de vier pijlers van duurzame inzetbaarheid: werk, ontwikkeling, gezondheid en financiën.

De Budgetcoach Groep is gevraagd om aan de pijler “financiën” de juiste invulling te geven. Met deze samenwerking kunnen we nog meer medewerkers wijzen op het belang van juist budgetteren en mochten zich financiële problemen voordoen dan kunnen dit vroegtijdig signaleren en indien noodzakelijk de juiste ondersteuning bieden.

Op dit moment draait de pilot op volle toeren en is de doelstelling deze tool op 1 januari 2017 voor alle werkenden beschikbaar te stellen.

Meer info over de Tiptrack ga dan naar www.tiptrack.nl

 

Kunnen we helpen?