Budgetcoach Rotterdam

Inzicht in eigen financiën? Schakel budgetcoach Rotterdam in

Het aantal mensen in Rotterdam dat als gevolg van de economische recessie in de financiële problemen is gekomen, is de laatste jaren sterk toegenomen. Door het plotseling wegvallen van inkomsten als gevolg van ontslagen of dalende omzetten kunnen veel mensen in Rotterdam niet meer aan hun hypotheek-, huur of aflossingsverplichtingen voldoen. Als gevolg daarvan worden zij geconfronteerd met:

  • Aanmaningen, oplopende incassokosten en beslagleggingen;
  • Gedwongen verkoop van hun huis in Rotterdam;
  • Gedwongen uitzetting uit de huurwoning;
  • Een privé of zakelijk faillissement dan wel een gedwongen schuldsaneringstraject.

Ook wanneer er nog wel werk is kunnen financiële problemen spelen. Dit kan tot gevolg hebben dat de arbeidsproductiviteit terug loopt en het ziekteverzuim toeneemt.

Financiële problemen gaan vaak gepaard met een gebrek aan inzicht in of overzicht over de eigen financiën. Mensen zijn de regie over hun eigen financiële situatie kwijt.

Wat er als eerste moet gebeuren is dat de financiële situatie in kaart wordt gebracht.

Daarna moeten de inkomsten en uitgaven in evenwicht worden gebracht waarbij rekening gehouden wordt met openstaande verplichtingen en betalingsachterstanden. Een en ander resulteert in een financieel plan op grond waarmee alle betrokken partijen in Rotterdam weten waar ze aan toe zijn.

Budgetcoach Rotterdam

Een onafhankelijke budgetcoach kan mensen in Rotterdam die in financiële problemen geraakt zijn, helpen hun budgetbeheer weer op orde te krijgen.

Budgetcoaching zorgt er in deze gevallen voor dat de mensen in Rotterdam weer perspectief krijgen.

Budgetcoaching is voor alle partijen in Rotterdam een dergelijk geval een aantrekkelijke optie. Voor de mensen in financiële problemen garandeert de deskundigheid en de onafhankelijkheid van de budgetcoach de beste uitweg uit de problemen.

Voor banken, woningcorporaties, kredietverstrekkers, crediteuren, werkgevers en andere partijen kan met de inzet van een budgetcoach voorkomen worden dat veel tijd en geld wordt verspild met langdurige procedures met een onzekere uitkomst.

Opleiding voor budgetcoach

Naast de inzet van budgetcoaching door de Budgetcoach Groep biedt ons bedrijf ook een opleiding voor budgetcoach aan. Doelgroep van deze opleiding zijn medewerkers van banken, woningcorporaties, kredietinstellingen en gemeenten. Voor dergelijke instellingen kan het beschikken over eigen budgetcoaches en daarmee het aanbieden budgetcoaching als aanvullende dienst of service, invullingen geven aan de maatschappelijke verantwoordelijkheid.

Vragen

Overweegt uw organisatie een of meerdere medewerkers op te leiden tot gecertificeerd budgetcoach? Of wilt u meer weten over budgetcoaching als mogelijkheid om mensen in Rotterdam die in financiële problemen verkeren, te helpen? Vul dan het contactformulier op onze website in. Bellen mag ook.

Kunnen we helpen?