Prinsjesdag 2019: de middeninkomens gaan erop vooruit, maar is dat wel echt zo?Het is weer de derde dinsdag in september, Prinsjesdag dus. Niet alleen rijdt de Koning in de Glazen Koets naar de Ridderzaal alwaar hij de Troonrede uit zal spreken. Hij opent ook symbolisch het nieuwe werkjaar van de Eerste en de Tweede Kamer. En dan is er uiteraard nog het welbekende koffertje waarmee de minister van Financiën de Miljoenennota en de Rijksbegroting aanbiedt. En zoals elk jaar zijn er ook deze keer al eerder zaken uitgelekt. En één ding is duidelijk geworden: het lijkt er voor de middeninkomens beter op te worden…

Zorg om middengroep

Toch spreken wij als Budgetcoach Groep onze zorg uit over de groep mensen met een middeninkomen. Want dat ze er financieel op vooruit lijken te gaan, staat niet synoniem voor het oplossen van de financiële problemen die er in veel van deze huishoudens spelen. Het zijn immers niet altijd tekorten aan geldbedragen waardoor een gezin in de problemen komt, vaak is dat het gevolg van een dieperliggende oorzaak. Bijvoorbeeld omdat een ouder overspannen raakt waardoor hij of zijn uiteindelijk zijn baan verliest en door aanhoudende psychische problemen niet in staat is een nieuw werk te vinden. Of omdat het uitgavenpatroon als gevolg van bijvoorbeeld verslavingsproblematiek buitensporig is, waardoor er een structureel maandelijks tekort ontstaat. Dat dit gezin misschien inderdaad wel in die middengroep valt die op Prinsjesdag zo positief benoemd wordt, heeft uiteindelijk niet zoveel effect op het bedrag dat men aan het eind van de maand overhoudt of tekort komt, omdat de onderliggende problemen niet zijn opgelost.

Herken de signalen

Feit is dat hoe vroeger een financieel probleem ontdekt wordt, bijvoorbeeld door de werkgever, hoe kleiner de gevolgen zijn omdat er snel hulp geboden kan worden. Signalen zijn, als je ze eenmaal kent, moeilijk te missen: denk aan de collega die ineens vaker te laat komt, zich plotseling meer ziek meldt zonder duidelijke reden, of hij die niet meer actief deelneemt aan collegiale uitjes. Maar ook, in een verder stadium, een vermoeden van diefstal of andere frauduleuze handelingen zijn uiteraard redenen tot bezorgdheid. Ga het gesprek aan en probeer vanuit een open en positieve houding mensen te vertellen over de hulp die je ze kunt bieden om weer uit het (financiële) dal te komen. Uit onze praktijk weten wat dat dit erger voorkomt, dat mensen vaak enorm opgelucht zijn en in het beste geval veranderen in loyale ‘ambassadeur/werknemers’ en daar is uiteindelijk iedereen op de lange termijn bij gebaat. Prinsjesdag of geen Prinsjesdag.

Neem voor meer informatie contact op met één van onze specialisten

Kunnen we helpen?