Heeft u enig idee waar u nu staat? Hoe is het financieel geregeld op het moment dat u wilt stoppen met werken? En kunnen uw nabestaanden in het huis blijven wonen op het moment dat u morgen onverhoopt zou komen te overlijden?

Uit diverse onderzoeken is gebleken dat het pensioenbewustzijn onder de Nederlandse bevolking nog steeds erg laag is. Ondanks diverse pogingen van de overheid om informatie over pensioen simpeler te maken, hebben veel mensen nog steeds geen idee hoe ze er financieel voor staan als ze met pensioen gaan, komen te overlijden of arbeidsongeschikt raken.

Doordat pensioen vaak wordt bestempeld als ‘ver van mijn bed’ en ‘ingewikkeld’, wordt ontvangen informatie helaas nog té vaak niet gelezen en komen pensioenoverzichten zelfs ongeopend in de kast terecht. Helaas, omdat het juist zo belangrijk is om te weten wat er wél, maar zeker ook wat er níet is geregeld. Dit om eventueel zelf nog aanvullende maatregelen te kunnen treffen. Het is dan ook heel verstandig om periodiek een financieel overzicht te maken. Zo houdt u de regie en komt u straks niet voor verrassingen te staan. Vindt u dit lastig? Dan zou de pensioenfoto u hierbij kunnen helpen.

Wat is een pensioenfoto?

Met de pensioenfoto geven wij u op een eenvoudige wijze inzicht in uw financiële situatie. Niet alleen op de pensioendatum, maar ook de financiële situatie bij eerder overlijden en arbeidsongeschiktheid wordt hierbij inzichtelijk gemaakt. Ook de situatie bij werkloosheid kan inzichtelijk gemaakt worden. Om een zo compleet mogelijk beeld te krijgen, nemen we naast de pensioengegevens ook bijvoorbeeld hypotheekgegevens en de gegevens van uw partner mee.

Wat wij erg belangrijk vinden, is dat u begríjpt wat er precies voor u geregeld is. Hoe werkt uw pensioenregeling bijvoorbeeld en wat zijn de risico’s waar u mee te maken kunt krijgen? Ons streven is, om u dit op een zo laagdrempelig mogelijke manier en in begrijpelijke taal uit te leggen. De pensioenfoto is een momentopname. Het geeft echt aan hoe u er op dit moment voorstaat. Het is dan ook aan te raden om periodiek een update te (laten) maken.

Hoe gaan wij te werk?

Op het moment dat u heeft aangegeven een pensioenfoto te willen laten maken, plannen wij een afspraak met u in. U ontvangt vervolgens per mail een afspraakbevestiging met als bijlage een korte vragenlijst. Hierin vragen wij u alvast een aantal algemene gegevens in te vullen en aan te vinken welke onderwerpen voor u en/of uw partner van toepassing zijn (heeft u bijvoorbeeld pensioen via de werkgever, lijfrenteverzekeringen, eigen woning/hypotheek e.d.). Ook vragen wij u aan te geven of u op voorhand al specifieke wensen heeft.

Op basis van de door u aangevinkte onderwerpen, kunnen wij u heel gericht aangeven welke stukken en/of gegevens wij graag van u willen ontvangen. Na ontvangst van deze stukken gaan wij voor u aan de slag en werken wij de verschillende scenario’s uit. Deze verwerken wij in een rapportage.

Tijdens de reeds geplande afspraak zullen wij een en ander aan u toelichten. Dit doen we aan de hand van een overzichtelijke presentatie. Hierbij geven we ook voldoende uitleg over de onderwerpen waarvan u heeft aangegeven weinig kennis te hebben, zoals bijvoorbeeld uw pensioenregeling of de AOW. De uitgebreide rapportage ontvangt u uiteraard als naslagwerk.

Een belangrijk onderdeel van de rapportage zijn de cijfermatig overzichten. Hierop is op eenvoudige wijze af te lezen hoe bijvoorbeeld het verloop van het bruto en netto (besteedbaar) inkomen is in de verschillende scenario’s. Deze nemen we dan ook uitgebreid met u door. Ook geven we aan welke mogelijkheden er voor u zijn om eventuele hiaten op te vullen.

Mocht u een en ander nader uitgewerkt willen hebben of afwijkende scenario’s doorgerekend willen hebben, dan kunnen we hierover vervolgafspraken maken. Hierbij geven wij nadrukkelijk aan dat wij (bewust) geen assurantietussenpersoon zijn. We geven dan ook geen advies over specifiek af te sluiten producten en bemiddelen hier ook niet in.

Uw planning blijft bij ons in het systeem staan. Verandert er iets in uw situatie, dan kunnen we op relatief eenvoudige wijze doorrekenen welke gevolgen dit heeft voor uw financiële situatie.

Wat zijn de kosten voor een pensioenfoto?

Een standaard pensioenfoto kost € 350,-. Het kan echter voorkomen dat uw situatie net iets ingewikkelder is. U heeft bijvoorbeeld een eigen bedrijf of bent net gescheiden. Wij kunnen dit pas inschatten als wij van u de algemene gegevens en de van toepassing zijnde onderwerpen hebben ontvangen en zullen u op dat moment mogelijk een afwijkend voorstel doen.

Om de kosten zo laag mogelijk te kunnen houden, hebben wij ervoor gekozen om slechts 1 afspraak in te plannen. Voorafgaand aan deze afspraak, zullen we zoveel als mogelijk per telefoon en per mail communiceren. Mocht het om bepaalde redenen wenselijk zijn om ook een intakegesprek in te plannen, dan zullen we hierover verdere afspraken met u maken.

In principe vindt de afspraak plaats bij u thuis of bij u op kantoor. Woont of werkt u verder dan een half uur bij ons vandaan, dan zullen we mogelijk afspraken met u maken over de reiskosten.

Wilt u meer informatie neem dan contact met ons op.

Kunnen we helpen?