Opleidingen

Bent u een goede coach?

Bent u een goede coach en wilt u mensen helpen hun geldzaken op orde te brengen?
Dan zijn de opleidingen tot budgetcoach en schuldhulpverlener iets voor u.

Algemeen

Als budgetcoach helpt u mensen bij het oplossen van hun financiële problemen. U leert hen hoe zij hun inkomsten en uitgaven inzichtelijk kunnen maken en geeft hen bespaaradviezen. In de opleiding voor budgetcoach wordt niet alleen in gegaan op de financiële aspecten van de problematiek, maar ook op de coachingsaspecten.

Door de economische crisis raken meer mensen in financiële problemen en veranderen aard en omvang van de schulden. Inmiddels blijkt dat veel mensen hier zelf niet uit komen en hulp nodig hebben. De schuldhulpverlener probeert helderheid te brengen in de schuldenproblematiek van een persoon of een huishouden. Daarbij moet klaarheid gebracht worden in de omvang van de schulden en is vaak overleg nodig met allerlei instanties om tot een oplossing te komen. In de opleiding voor schuldhulpverlener wordt uitgebreid ingegaan op de problematiek van de schuldhulpverlening en schuldsanering.

Kunnen we helpen?