Ministerie roept op: medewerkers met schulden hebben hulp nodigHoe je het ook wendt of keert, mensen met financiële problemen hebben hulp nodig. Ook het ministerie roept inmiddels met hun nieuwe campagne, Kom uit je schuld, op om dit beladen onderwerp bespreekbaar te maken en structureel op de agenda te zetten. In deze spraakmakende campagne wil staatssecretaris Van Ark, van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, het taboe om over schulden te praten actief doorbreken. In de campagne staan mensen centraal die zélf over hun schuldprobleem praten en hierbij wordt focus gelegd op openheid over dit onderwerp, omdat dit in bijna alle gevallen de eerste stap naar een oplossing bleek.

Doel campagne

Doel van deze aanpak is duidelijk maken dat schulden niet iets zijn om je voor te schamen, omdat het iedereen kan overkomen: van jong tot oud en van rijk tot arm. Ook wordt er opgeroepen om meer begrip te tonen. De omgeving kan dus beter vragen of iemand ‘eruit komt’ in plaats van te oordelen zonder te helpen. Grote levensgebeurtenissen, waar iemand lang niet altijd invloed op heeft, zoals een echtscheiding, een ontslag of langdurige ziekte, kunnen zomaar het begin van flinke financiële problemen zijn. Dat blijkt ook uit de cijfers: naar schatting 1,4 miljoen huishoudens in Nederland hebben problematische schulden of een risico daarop.

Herkenbare praktijk

‘Ook wij zien dat er, zowel vanuit de werknemers- als de werkgeverskant, nog een taboe heerst op het bespreekbaar maken van financiële problemen bij medewerkers’, zegt Daniël Kievid, oprichter en eigenaar van de Budgetcoach Groep, een onafhankelijke organisatie met jarenlange werkervaring in budgetcoaching en schuldenpreventie door heel Nederland. ‘Bovendien is het voor mensen vaak lastig om actief om hulp te vragen omdat ze zich schamen of soms te trots zijn. Vaak is men pas open over de problemen als de situatie al behoorlijk uit de hand gelopen is. En dat gegeven maakt dat een oplossing vaak nóg verder weg is als in de beginsituatie, toen de schulden ontstonden. Wij vinden het een goede zaak dat de overheid deze campagne lanceert en dragen graag ons steentje bij aan het financieel gezonder maken van mensen die in een schuldensituatie zitten óf dreigen te komen.’

Belangrijke rol voor werkgever

‘Er is ook een belangrijke rol weggelegd voor de werkgever van deze doelgroep. Wanneer hr-managers nog beter in staat zijn om op een open en kwetsbare manier het gesprek over de moeilijke situatie aan te gaan, dan kan dat écht het verschil maken. Uit onderzoek blijkt dat mensen gemiddeld zo’n vier tot zelfs vijf jaar met schulden rondlopen voordat ze uiteindelijk, soms noodgedwongen, aan de bel trekken. Er is dan niet alleen op geldgebied een probleem ontstaan, ook op het vlak van gezondheid spelen er inmiddels vaak achterliggende problematieken als gevolg van stress, slechte nachtrust of een moeilijk geworden thuissituatie een rol’, aldus Daniël.

Download hier je tools

Via bijgaande link download je praktisch toepasbare tools die jou en je werknemers, in eerste instantie door alleen al het gesprek aan te gaan, helpen om hun financiële situatie actief te verbeteren. Uiteraard staat onze helpdesk ook voor je klaar, bijvoorbeeld om te sparren over een lastige situatie rondom een medewerker, waarvan je niet goed weet hoe je die eerste opening van het beladen gesprek aan moet pakken. We hakken hier de hele dag met dit bijltje: zet onze kennis en ervaring daarom in en kom er uit . Sámen met je medewerker.

Kunnen we helpen?