Hebben jouw werknemers fysiek zware beroepen in de bouw, de zorg, het beroepsvervoer of de schoonmaakbranche? Grote kans dat zij eerder kunnen stoppen zonder al te veel consequenties en dat jij daar als werkgever geen ‘RVU-heffing’ voor betaalt. Win win. Budgetcoach Groep rekent jouw medewerkers voor wat eerder stoppen financieel betekent. In dit artikel lees je hoe dat in z’n werk gaat.

Stoppen met werken klinkt sommige mensen als muziek in de oren. Vooral mensen met een fysiek zwaar beroep. In veel gevallen hoeft het niet bij toekomstmuziek te blijven. In onze vorige blog is te lezen dat nieuwe wetgeving het werkgevers mogelijk maakt hun medewerkers eerder een uitkering aan te bieden ter hoogte van de AOW. Zonder dat zij daar extra heffing voor hoeven te betalen. Afhankelijk van de branche kunnen medewerkers die minimaal 20 jaar werkzaam zijn in hun branche in de meeste gevallen zo 3 jaar voor hun AOW-leeftijd met vervroegd pensioen door de Regeling voor Vervroegde Uittreding (RVU).

 

Het Financiële Plaatje

Met ‘Het Financiële Plaatje’ kunnen we medewerkers voorrekenen wat de consequenties zijn van eerder stoppen in het kader van de RVU. Daarvoor werken we met financiële coaches. Anders dan budgetcoaches duiken gespecialiseerde financiële coaches dieper in de rekenmaterie. Soms werkt een financieel coach ook samen met een budgetcoach. De twee gesprekken die er vaak nodig zijn, zijn bij voorkeur bij de medewerker thuis. Wel zo handig, daar heb je alles bij de hand.

Budgetcoach Groep Financiele Plaatje

Met ‘Het Financiële Plaatje’ rekenen we medewerkers voor wat de consequenties zijn van eerder stoppen.

Stap 1. Financieel coach regelen

Als werkgever kun je medewerker een financieel coach aanbieden om uit te rekenen wat gebruikmaking van de RVU betekent. Soms blijkt ook uit lopende budgetcoachingtrajecten dat een financieel coach een goede aanvulling kan zijn. Er zijn dus meerdere routes mogelijk. Ter plekke of later kijken we ook of het handig is een collega-budgetcoach in te schakelen.

Stap 2. Financieel inzichtgesprek

De financieel coach voert een financieel inzichtgesprek met de medewerker. Aan de hand van de uitkomsten stellen zij later ‘Het Financiële Plaatje’ samen. In een eerste gesprek neemt de financiële coach de medewerker mee langs verschillende toekomstscenario’s en bijbehorende consequenties. Dit wordt er besproken:

  • Huidige situatie en de verwachte /gewenste toekomstige veranderingen
  • Meerdere scenario’s aan de hand van wensen en mogelijkheden
  • Huidige inkomsten en uitgaven
  • Toekomstige financiën en consequenties

Stap 3. Het rekenwerk

De financieel coach rekent met rekenmodellen verder uit wat elk scenario verder betekent. Soms zijn er wel vier verschillende scenario’s denkbaar voor wat stoppen mét pensioen betekent. In het ene scenario wordt de pensioenpot nog niet aangesproken, in het andere geval wordt het inkomen er deels mee aangevuld. Heeft iemand door de inkomenswijziging recht op huur- en zorgtoeslag? Ook dat nemen we mee, want dat kan maar zo veel inkomstenverlies compenseren.

Stap 4. Het toelichtingsgesprek

In een toelichtingsgesprek neemt de financiële coach de medewerker stap voor stap mee in alle uitkomsten. Het

budgetcoaching

De financieel coach rekent met rekenmodellen verder uit wat elk scenario verder betekent.

Financiële Plaatje is een compleet overzicht van alle mogelijkheden en bijbehorende gevolgen. Meegenomen zijn: alle bruto/fiscale inkomsten, bijtellingen en aftrekposten, fiscale doorrekening van inkomstenbelasting en premie Zorgverzekeringswet, heffingskortingen en toeslagen. De medewerker ontvangt Het Financiële Plaatje ook als fysieke rapportage. Fijn om nog eens rustig door te lezen.

 

Stap 5. Extra mogelijkheden

Het kan best een beetje spannend zijn voor de medewerker als het over zo’n serieus, toekomstbepalend onderwerp gaat. Een budgetcoach van Budgetcoach Groep kan bij de medewerker zelf aanschuiven en aanwezig zijn bij de twee gesprekken met de financiële coach. De budgetcoach kijkt dan meteen mee wat de medewerker zelf nog kan verbeteren aan de financiële situatie.

Maatwerk

Vaak blijkt dat het opgebouwd pensioen meer mogelijkheden te bieden heeft dan gedacht. Daar ligt precies de kracht van Het Financiële Plaatje en de inzet van een financieel coach. Het gaat om écht maatwerk dat tot op de komma fiscaal wordt doorgerekend. Ook interesse of weten welke andere mogelijkheden er voor jouw bedrijf zijn? Kijk op www.budgetcoachgroep.nl of bel ons eens via 088-6220330.

Kunnen we helpen?