HR-manager: met deze cijfers overtuig je de directie van de inzet van een budgetcoach voor ondersteuning van je mensen.Een zieke medewerker kost geld. En los van het emotionele stuk, dat zeker bij langdurig zieke mensen een belangrijk onderdeel van het gesprek moet zijn, is dit feit van ‘geld kosten’ een zaak waar directies zich vaak niet ongevoelig voor tonen. Jij als hr-manager kijkt natuurlijk ook naar de cijfers, maar bent waarschijnlijk ooit het vak ingerold omdat je een mensen-mens bent. Ziedaar de tegenstrijdigheid: jij wilt het goed doen voor je mensen en je directie wil dat ook, maar tegelijkertijd sturen ze ook op harde cijfers.

Start aan de basis

De Budgetcoach Groep pakt het daarom structureel anders aan: door vooraan in het proces met mensen in gesprek te zijn voorkom je erger. Voor alle partijen. Tegen een zeer voordelig tarief brengen onze budgetcoaches de gevolgen van het maken van bepaalde keuzes financieel in kaart. Denk aan de gevolgen van eerder stoppen met werken of nu al minder gaan werken. Maar met name is er oog voor de zaken die mensen vanuit het leven overkomen, zoals scheiding, ziekte, ontslag of het overlijden van een partner.

Emotioneel versus financieel

Naast het emotionele aspect, dat mensen vaak al meer energie kost dan er is, komt ook het financiële aspect op ze af. En dan is een duidelijk rapport, dat in een eenvoudige, maar doeltreffende grafische weergave gevolgen voor verschillende scenario’s weergeeft, erg prettig. Het geeft houvast, een praktisch inzicht in geldstromen en de te nemen stappen om financieel gezond te blijven of dat weer te worden. Jij als hr-manager kunt een belangrijke rol spelen in dit proces. Blijf in gesprek met je mensen en probeer op een open manier het taboe te doorbreken rondom financiële problemen bij medewerkers. We bieden je graag allerlei communicatiematerialen die je in een werkplaats, kantine of bij de receptie kunt leggen. Op die manier kunnen mensen subtiel en ongezien eens een brochure meenemen en thuis rustig in lezen. En daarmee aan het idee wennen dat hun werkgever openstaat voor de problemen waar ze op financieel gebied mee worstelen.

Naar de directie

En het overtuigen van je directie? Onthoud slechts dit: een zieke medewerker kost € 13.000 per jaar. Een aanvraag voor een Financiële Wegwijzer, wat een rapportage is die wij voornamelijk inzetten bij mensen die eerder met pensioen willen kost € 350,-. Een gemiddeld regulier budgetcoachtraject, voor het oplossen van schulden kost nog geen € 1000,-. En life event-coaching, denk dan aan scheiding, het overlijden van een partner of andere grote levensgebeurtenissen, vraagt (vanuit financieel oogpunt bezien) om een begeleiding van zo’n tweetal gesprekken. Dan zijn de kosten € 437,50. Uit ervaring weten we dat het management openstaat voor deze cijfers, omdat ze vele malen lager liggen dan de kosten van een langdurig zieke medewerker…

Neem contact op

De moraal van het verhaal: zet elkaars doelen, kracht en zienswijzen in om het beste te doen voor je medewerker, het bedrijf en daarmee ook voor jezelf. Keer koffie doen?

Kunnen we helpen?