De kans dat één van jouw werknemers gedurende zijn loopbaan te maken krijgt met gebeurtenissen met een financiële impact is groot. Denk aan situaties als scheiden, ziekte, ontslag, overlijden van een partner, verandering in werkzaamheden, minder uren gaan werken. Bovendien worden nogal wat medewerkers geconfronteerd met een latere pensioenleeftijd, terwijl ze soms al sinds hun jeugd in dezelfde functie werken. Dit is soms niet alleen fysiek (te) zwaar maar ook geestelijk. Niet elke medewerker is zo thuis in deze materie dat hij direct begrijpt wat de financiële gevolgen van bepaalde situaties kunnen zijn.

Kies voor de Financiële Wegwijzer

Vanuit je rol als goed werkgever kun je je medewerkers helpen door financieel inzicht te geven. Dat neemt in veel gevallen angst en onzekerheid weg; het draagt actief bij aan het behoud van vitale mensen binnen de organisatie. Vanuit de Budgetcoach Groep doen we veel op het gebied van schulden en preventie daarin. De Financiële Wegwijzer bijvoorbeeld, is een slimme, digitale tool die een groot tal van financiële scenario’s doorrekent. De output is een duidelijk leesbaar, praktisch rapport dat, ook op grafische wijze, de gevolgen van verschillende keuzes laat zien. Met deze heldere rapportage kun je vanuit je rol als hr-manager de betrokken collega goed informeren over zijn financiële toekomst. De medewerker kan er overigens ook voor kiezen om de rapportage zelf te ontvangen, dus zonder tussenkomst van de werkgever. Stel je voor hoe prettig dat overkomt voor de werknemer: zijn werkgever is blijkbaar zó op hem gesteld en heeft zoveel vertrouwen in hem dat dit allemaal kan. Natuurlijk zit er ook een andere visie achter vanuit de werkgever: gelukkige werknemers leveren kwaliteit, zijn minder snel ziek en stappen vanuit loyaliteitsgevoel niet zo snel over naar de concurrent.

Meer huur- en zorgtoeslag of minder kinderbijslag?

Ook het geven van helder advies vanuit onze professionele financieel experts hoort bij het rapport: wat betekent het bijvoorbeeld als een medewerker minder gaat verdienen? Naast de wellicht minder prettige kant, is er ook een kans dat hij plots wél huur- of zorgtoeslag aan kan vragen. En dat moet je dan net wel even weten… Anderzijds: heeft de medewerker eigenlijk wel in de gaten dat de kinderbijslag vervalt als een kind in zijn gezin 18 jaar wordt? Dat soort praktische adviezen bedoelen we. Goed doen voor een ander kan soms zó simpel en tegelijkertijd zó waardevol zijn…

Houd talent binnen

Jij weet als geen ander dat het, in de huidige krappe arbeidsmarkt, zeer wenselijk is om mensen binnen boord te houden, juist ook in sectoren waarin je werkt met praktisch opgeleide vakmensen. Een goede werkgever zijn is één van de zaken die je vandaag concreet op kunt pakken om medewerkersloyaliteit te verhogen en de vitaliteit binnen de organisatie te vergroten.

Neem contact op

Wil je advies? Of vrijblijvend praten over de mogelijkheden? Bel ons dan. Meer informatie over de Financiële Wegwijzer lees je op onze website, waar je ook een duidelijke, digitale folder kunt downloaden.