Budgetcoach Den Haag

Vakkundige begeleiding door budgetcoach Den Haag

Voor mensen in Den Haag die in financiële problemen verkeren, kan een onafhankelijke budgetcoach uitkomst bieden en budgetbeheer voor u verzorgen.

Wanneer bij financiële problemen niet tijdig ingegrepen wordt kunnen de gevolgen voor de betrokkene zeer ingrijpend zijn. Denk bijvoorbeeld aan:

  • Het verstikt raken in allerlei juridische procedures;
  • Het geconfronteerd worden met aanmaningen, oplopende incassokosten en beslagleggingen;
  • Gedwongen worden het woonhuis in Den Haag te verkopen;
  • Gedwongen uit de huurwoning in Den Haag gezet worden;
  • Opgenomen worden in de gedwongen schuldsanering;
  • Terecht komen in een privé of zakelijk faillissement.

Budgetcoach Den Haag voor budgetbeheer

Met budgetcoaching kan dit in de meeste gevallen voorkomen worden. Als eerste stap wordt samen met de betrokkene, de financiële situatie in kaart gebracht. Vervolgens worden de inkomsten en uitgaven weer in balans gebracht. Een gedegen financieel plan biedt tot slot een uitweg uit de schulden. Dit financiële plan biedt zekerheid aan alle betrokken partijen in Den Haag.

De financiële problemen ontstaan vaak mede doordat mensen het overzicht over hun eigen financiële situatie zijn kwijt geraakt. De budgetcoach herstelt de financiële huishouding door onder andere budgetbeheer en geeft daarmee de betrokken de regie over zijn financiën terug.

Voordelen

Voor financiële instellingen zoals banken en kredietverleners, maar ook voor gemeenten en woningcorporaties kan budgetcoaching en budgetbeheer veel voordelen opleveren. Door de juiste begeleiding en ondersteuning is de kans veel groter dat de hypotheek- en huurschulden worden afgelost en zodoende kan worden voorkomen dat een woning gedwongen wordt verkocht of dat iemand in Den Haag in de gedwongen schuldsanering beland.

Onafhankelijkheid en deskundigheid

Omdat onze budgetcoaching plaats vindt onder de voorwaarde van onafhankelijkheid, is de acceptatiegraad bijzonder hoog. Voor banken, woningcorporaties, kredietverstrekkers, crediteuren in Den Haag, garandeert de deskundigheid van de budgetcoach dat de best mogelijke oplossingen worden gerealiseerd. Bovendien kunnen zo lange procedures en veel tijd en geld worden bespaard.

Aanvullende dienstverlening

De Budgetcoach Groep biedt budgetcoaching aan als oplossing voor mensen met (beginnende) financiële problemen en alle partijen die daarbij betrokken zijn. Daarnaast bieden wij veel aanvullende diensten die financiële problemen helpen op de te lossen dan wel te voorkomen. Denk hierbij aan workshops, opleidingen, een financiële helpdesk etc.

Vragen

Is budgetbeheer een issue binnen uw organisatie in Den Haag als het gaat om klanten met financiële problemen? Wij informeren u graag over de ins en outs van deze bijzondere vorm van financiële dienstverlening.

Wilt u meer weten over de mogelijkheid om uw klanten in Den Haag die in financiële problemen verkeren, te helpen bij hun budgetbeheer? Vul dan het contactformulier op onze website in. Mailen mag ook.

Kunnen we helpen?