Budgetcoach Den Bosch

Financiele problemen? Schakel uw budgetcoach Den Bosch in

De laatste jaren zijn veel mensen in Den Bosch als gevolg van de economische recessie in de financiële problemen gekomen. Reorganisaties, ontslagen en teruglopende omzetten hebben er voor gezorgd dat veel mensen, werknemers, kleine zelfstandigen en zzp-ers in Den Bosch er in inkomen op achteruit zijn gegaan. Wanneer iemand bij een dergelijke achteruitgang ook het overzicht over zijn inkomsten en uitgaven verliest, kunnen de gevolgen verstrekkend zijn:

Leningen, hypotheekaflossingen, de huur, gas en licht , verzekeringen en noem maar op, worden niet meer op tijd of niet meer betaald. Er is sprake van toenemende betalingsachterstanden en crediteuren zoals banken, woningcorporaties, kredietverstrekkers, nutsbedrijven en andere instellingen dreigen met of effectueren ingrijpende maatregelen, zoals:

  • Gedwongen verkoop van de woning;
  • Huisuitzetting;
  • Afsluiting van gas, water en licht;
  • Beslaglegging en gerechtelijke procedures.

Wanneer de situatie in Den Bosch zover uit de hand dreigt te lopen dat gedwongen schuldsanering of zelfs een faillissement aan de orde komen, zullen er alleen maar verliezers zijn.

Budgetcoach Den Bosch

Met de inschakeling van een onafhankelijke budgetcoach kunnen deze situaties worden voorkomen. De budgetcoach zorgt rust in de financiële situatie. Samen met de betrokkene worden de problemen geïnventariseerd, het evenwicht tussen inkomsten en uitgaven wordt gestabiliseerd en met de crediteuren in Den Bosch wordt overlegd en afspraken gemaakt over een uitweg uit de problematiek.

Voor de betrokkene betekent dit dat hij of zij weer de regie over zijn financiële huishouding terug krijgt. Voor de andere belanghebbenden, zoals de banken, woningcorporaties, kredietverstrekkers en nutsbedrijven in Den Bosch ontstaat zekerheid over de aflossing van de schulden.

Aanvullende serviceverlening

De Budgetcoach Groep biedt naast de inzet van een onafhankelijke budgetcoach veel aanvullende diensten aan die helpen bij het voorkomen en oplossen van financiële problemen. Voor instellingen als banken, woningcorporaties, nutsbedrijven en kredietverleners kan het  aantrekkelijk zijn om zelf budgetcoaching of een van de aanvullende diensten aan te bieden.

Maak een afspraak

Wij informeren u graag over de voordelen van de de inzet een budgetcoach. Vul het contactformulier op onze website in of bel of mail ons voor het maken van een afspraak. voor een vrijblijvend advies gesprek.

Kunnen we helpen?