Partner aan het woord

Goed opgeleide, signalerende managers. Een budgetcoach voor elke medewerker die dat wenst. En een uitgekiend, professioneel advies over financiële consequenties bij (vervroegd) stoppen met werken of minder werken. Onze partner Cordaan doet veel om medewerkers financieel fit te houden. “We zouden nog veel meer kunnen doen, maar het eerste initiatief moet wel vanuit de medewerker komen.”

Onze budgetcoaches komen elke dag weer bij veel verschillende bedrijven over de vloer. In het kader ‘er valt veel van elkaar te leren’ besloten we bij Budgetcoach Groep een tijdje terug zo nu en dan eens een bedrijf waarmee we samenwerken uit te lichten. Met de vraag: “wat doen jullie om je medewerkers financieel vitaal te houden?” Dit keer stelden we ‘m aan Brenda Ackermans, manager arbo, verzuim en re-integratie bij zorgorganisatie Cordaan, die zich richt op mensen die verpleging, verzorging, begeleiding of ondersteuning nodig hebben. Er werken 5.400 medewerkers en ruim 2.000 vrijwilligers.

Brenda Ackermans Cordaan

Brenda Ackermans, manager arbo, verzuim & re-integratie

Providerboog

In een poging het ziekteverzuim verder terug te dringen ontwikkelde Cordaan een paar jaar terug een speciale ‘providerboog’. Bedoeld voor medewerkers die in hun leven tegen uiteenlopende zaken aanlopen en wel wat begeleiding kunnen gebruiken. “In de providerboog zijn hulpverleners opgenomen met wie wij samenwerken en op wie onze medewerkers een beroep kunnen doen. Medewerkers met financiële vragen of problemen kunnen zo bijvoorbeeld contact opnemen met Budgetcoach groep”, aldus Brenda.

Zien jullie veranderingen in het aantal medewerkers met financiële problemen?

“Wij zijn een grote organisatie. Daardoor heb je natuurlijk altijd wel te maken met medewerkers met financiële problemen. Aan de managers en anderen binnen onze organisatie – HR en de verzuimafdeling – de taak om medewerkers altijd informeren over onze mogelijkheden om gebruik te maken van een budgetcoach.”

Hoe zorgen jullie dat medewerkers hun financiële problemen bespreekbaar durven te maken?

De managers spelen daarbij een belangrijke functie. Leidinggevenden zijn binnen Cordaan de ogen en oren van de organisatie en hebben een sleutelrol bij het helpen oplossen van problemen waarmee de medewerker kampt. Dit geldt eigenlijk voor alles. Goed contact en een open houding helpen. Net als goede trainingen. Daarom investeren we veel in het opleiden en begeleiden van het management.”

Nog andere manieren om jullie medewerkers te bereiken?

“We zetten ons intranet regelmatig in. Helaas leest niet iedereen binnen onze organisatie daar alle berichten even consequent, dus er is meer nodig om al onze interventies onder de aandacht te brengen.”

En wanneer komt de budgetcoach in beeld?

“Wij zetten budgetcoaches in als een medewerker zelf de behoefte naar ons uitspreekt. Soms omdat zij dit zelf graag willen, andere keren omdat het de uitkomst is van een gesprek met een oplettende manager die hun vermoedens voorzichtig naar de bewuste medewerker uitspraken.”

Als een medewerker aangeeft om welke reden dan ook – gezondheid of privé – graag eerder te willen stoppen stoppen met werken, denken we ook mee in hoe dit financieel opgelost kan worden. Een adviseur van Budgetcoach Groep brengt dan samen met de medewerker echt alle mogelijke scenario’s en alle financiële consequenties in kaart in een uitgebreide rapportage.”

Hoe vinden jullie de samenwerking met Budgetcoach Groep?

Prima, zeker omdat ze flexibel zijn en meedenken. Ook onze medewerkers zijn na afronding van een traject altijd heel positief. Ik denk dat we de budgetcoaches nog veel meer zouden kunnen inzetten, maar de eerste stap moet door de medewerkers zelf gezet worden en dat gebeurt nog niet altijd.”

 

Kunnen we helpen?