Budgetcoach voor woningcorporaties

Huurachterstanden

Te laat of onregelmatig betalen van de huurpenningen of zelfs huurachterstand oplopen. Dit zijn vervelende en kostbare situaties voor zowel de huurder als de verhuurder. Het vroegtijdig inschakelen van een onafhankelijke budgetcoach van Budgetcoach Groep kan voor een woningcorporatie uitkomst bieden.

Er is sprake van een groeiende groep huurders die niet of onvoldoende in staat is om de huur tijdig te betalen. Deze huurders hebben of krijgen uiteindelijk te maken met een afbetalingsregeling of een incassoprocedure. Zowel voor de woningcorporatie als voor de huurder betekent dit een tijdrovend en duur traject.

Inzet budgetcoach

Gebruikmaking van de diensten van een budgetcoach voor woningcorporaties van Budgetcoach Groep is goedkoper dan een traject, waarbij via schuldsanering de huur al dan niet of slechts gedeeltelijk wordt ontvangen. Een betalingsachterstand kan zelfs resulteren in een huisuitzetting wat een kostbare aangelegenheid is. Een woningcorporatie heeft baat bij een deskundige begeleiding door een onafhankelijke budgetcoach. Er kan flink bespaard worden op incassokosten en op de kosten die een huisuitzetting met zich meebrengt.

Een woningcorporatie kan een budgetcoach van de onafhankelijke Budgetcoach Groep preventief inschakelen om (nieuwe) huurders budgetteringsvaardigheden aan te leren of om huurders die een betalingsregeling aanvragen te coachen.

Opleidingen

Tevens biedt de Budgetcoach Groep u de mogelijkheid om uw medewerkers op te leiden tot gecetificeerde budgetcoaches, Voor meer informatie verwijzen wij u naar onze opleidingen.

Wilt u meer informatie over de meerwaarde en de mogelijkheden van het tijdelijk inschakelen van een onafhankelijke budgetcoach van Budgetcoach Groep, waarmee u uw huurders de helpende hand reikt? Klik hier

Kunnen we helpen?