Budgetcoach voor bedrijven

Uw werknemers

Het personeel van uw onderneming is de belangrijkste bron van productiviteit. Een goed functionerende en gemotiveerde werknemer is het goud van uw bedrijf!

De prestaties van een werknemer kunnen echter ernstig teruglopen indien er sprake is van (beginnende) financiële problemen en/of schulden. Dit kan zich uiten in een verhoogd ziekteverzuim, daling van de arbeidsproductiviteit maar ook in de vraag om overwerk, een voorschot op het salaris of een loonbeslag van een schuldeiser.

Het is in het belang van het bedrijf én de werknemer dat er adequaat en vroegtijdig op deze signalen wordt gereageerd. Des te eerder, des te beter! Een onafhankelijke, gecertificeerde budgetcoach van Budgetcoach Groep kan de helpende hand bieden. De budgetcoach zoekt naar een passende en persoonlijke oplossing om de financiële situatie van de medewerker weer in balans te brengen en te houden. Zo kan de medewerker weer snel optimaal op de werkvloer functioneren.

Werkwijze Budgetcoach Groep

De werkgever signaleert en neemt contact op met Budgetcoach Groep. Een onafhankelijke, gecertificeerde budgetcoach komt thuis bij de werknemer en indien van toepassing zijn of haar partner . Na het inventarisatie-adviesgesprek met de werknemer wordt een plan van aanpak opgesteld, met daarin een pakket van maatregelen dat is toegesneden op de persoonlijke situatie van de werknemer.
De werkgever blijft gedurende het traject op de hoogte van de voortgang van de begeleiding.

Voordelen werknemer en werkgever

  • Toename van de arbeidsproductiviteit en vitaliteit van de werknemer (oplossing financiële problemen, afname stress, minder ziekteverzuim). Daarmee levert een budgetcoach veel geld op voor uw bedrijf
  • Positief effect op de sfeer op de werkvloer (problematiek is benoemd en wordt opgelost).
  • Extra binding, vertrouwen werknemer met het bedrijf.

In het volgende filmpje dat te zien was in het programma Ondernemend Nederland (RTL7) ziet u de voordelen die de inzet van een budgetcoach heeft voor zowel de medewerker als voor u als werkgever: Budgetcoach Groep RTL7

Ook uitstromende medewerkers kunt u de hulp van een budgetcoach aanbieden om financiële problemen te voorkomen. Denk hierbij aan medewerkers die bijvoorbeeld met pensioen gaan, boventallig zijn of arbeidsongeschikt raken.

Wilt u meer informatie over de mogelijkheden die wij hebben om uw medewerkers met (beginnende) financiële problemen te ondersteunen? Vul dan het contactformulier op deze pagina in en druk op de knop Verzenden. Wij nemen vervolgens zo snel mogelijk contact met u op. U kunt ook onze speciale whitepaper voor werkgevers hier downloaden.

Speciaal voor werkgevers hebben wij een tweetal flyers gemaakt. Eén flyer is voor leidinggevenden om de symptomen van financiële problemen bij medewerkers te herkennen en de andere is specifiek geschreven voor medewerkers en heeft als doel medewerkers te activeren hulp in te roepen. U kunt de folders hier gratis downloaden.

Ook is er een animatievideo voor medewerkers over Budgetcoach Groep.

Kunnen we helpen?