Budgetcoaching

De budget coach als preventiemaatregel

Inzicht in de eigen financiële situatie is een voorwaarde voor het voorkomen van financiële problemen. Wanneer echter betalingsachterstanden ontstaan, is er ook vaak sprake van het verlies van de regie en kan budget coaching je helpen. Wanneer het overzicht of het inzicht in de financiën ontbreekt, nemen de problemen in de regel alleen maar toe. Herstel van het budgettering is dan noodzakelijk en budget coaching essentieel.

Veel mensen zijn als gevolg van de economische recessie hun werk kwijtgeraakt. De inkomensachteruitgang die daar het gevolg van is in samenhang met andere problemen zoals b.v. de waarde daling van een eigen woning, maken dat de financiële problemen hen vaak boven het hoofd groeien. Aan financiële verplichtingen wordt niet meer voldaan en betalingsachterstanden lopen op.

Financiële problemen staan meestal niet op zichzelf. Het komt regelmatig voor dat financiële problemen een uiting zijn van een bredere problematiek.

Een budget coach kan deze bredere problematiek meestal niet oplossen. Maar budgetcoaching kan er echter wel voor zorgen dat de financiële problematiek wordt opgelost en dat er energie en ruimte vrijkomen voor de aanpak van de andere problemen. Een professioneel herstel van het budgetbeheer kan derhalve de weg vrijmaken voor de oplossing van achterliggende problemen.

Aanpak

Een budget coach helpt bij de volgende stappen:

  1. Samen met de betrokkene brengt een budget coach van de Budget coach Groep de financiële problematiek in kaart.
  2. De inkomsten en uitgaven worden weer met elkaar in evenwicht gebracht om er voor te zorgen dat de problematiek niet verder toeneemt.
  3. Opstellen van een financieel plan waarin de afspraken met de schuldeisers worden vastgelegd en waarmee de schuldenproblematiek wordt opgelost.

Met dit systematische herstel van het budgettering ontstaat weer perspectief voor de betrokkenen en krijgen de schuldeisers zicht op betaling van de openstaande rekeningen.

Budgetbeheer

Acceptatie

De onafhankelijkheid van een budgetcoach van de Budgetcoach Groep maakt de acceptatie van professioneel budgetbeheer voor mensen in een financieel kwetsbare positie, acceptabel.

Voor de schuldeisers heeft budgetbeheer onder begeleiding van een vakkundige budgetcoach het voordeel dat er zekerheid over de aflossing van de openstaande vorderingen ontstaat.

Opleiding

De Budgetcoach Groep verzorgt ook opleidingen op het gebied van budgetcoaching en schuldsanering. Bent u deskundig op financieel gebied of wilt u mensen in financiële problemen graag helpen, dan is deze opleiding wellicht iets voor u.

Meer weten?

Meer weten over budgetbeheer ? Vul het contactformulier op onze website in of bel of mail ons voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek. Wij informeren u graag.