Budgetcoach Amsterdam

Overzicht van uw financiën kwijt? Schakel uw Budgetcoach Amsterdam in!

Wanneer mensen in Amsterdam in de financiële problemen komen dan is een van de oorzaken meestal dat ze het overzicht over hun eigen financiën kwijt zijn.

Signalen dat de financiële huishouding van een klant, bewoner, werknemer in Amsterdam niet op orde is komen o.a. binnen bij banken, kredietverstrekkers, gemeenten, woningcorporaties en werkgevers in Amsterdam. Klanten betalen hun hypotheek of hun lening niet meer op tijd. Werknemers vragen om voorschotten op het loon of zijn of haar prestaties lopen terug vanwege de financiële problemen. De huur wordt niet op tijd of niet meer betaald, mensen doen een beroep op bijstand, bijzondere bijstand, of schuldhulpverlening etc.

Gevolgen

Financiële problemen kunnen ernstige gevolgen hebben voor de betrokkene en zijn familieleden. Te denken valt aan:

  • Gedwongen verkoop van de woning bij hypotheek achterstanden;
  • Huisuitzetting bij huurachterstanden;
  • Teruglopende prestaties op het werk eventueel gekoppeld aan een oplopend ziekteverzuim als gevolg van de toenemende spanningen rond de financiële situatie;
  • Beslagleggingen en oplopende incassokosten bij onafgeloste leningen;
  • Faillissementen en gedwongen schuldsaneringen met alle gevolgen van dien voor de betrokkene en diens schuldeisers.

 

Budgetcoach Amsterdam

Wanneer dergelijke problemen worden gesignaleerd dan is ingrijpen geboden. Wanneer iemand in Amsterdam met financiële problemen tijdig kan worden geholpen kunnen vaak de grotere problemen voorkomen worden. Budgetcoaching is dan de oplossing. De betrokkene wordt door een onafhankelijke budgetcoach begeleid in zijn financieel beheer. Het budgetbeheer wordt weer op orde gebracht. De budgetcoach zorgt samen met de betrokkene voor inzicht in zijn financiële situatie. Inkomsten en uitgaven worden in evenwicht gebracht en de uitweg uit verstoorde situatie wordt gepland en bewaakt door de budgetcoach.

Budgetcoaching geeft de betrokkenen in Amsterdam weer perspectief en voor alle betrokken schuldeisers wordt duidelijkheid geschapen over de oplossing van de problematiek.

Al onze budgetcoaches in Amsterdam hebben een gedegen opleiding voor budgetcoach gehad. Zij zijn daarom als geen ander in staat om mensen in financiële problemen in Amsterdam ter zijde te staan.

Zij kunnen zowel particulieren als kleine zelfstandigen en zzp-ers bijstaan. Zij hebben inzicht in de verschillende aspecten van de financiële huishouding van een kleine onderneming zoals de loonadministratie en de btw administratie en de daarbij behorende aangifte problematiek.

Meer weten

Wilt u meer weten over de inzet van een budgetcoach voor de klanten van uw organisatie in Amsterdam of bent u ondernemer of zzp-er en zoekt u steun bij het zoeken naar een uitweg uit uw financiële situatie? Vul dan het contactformulier op deze website in.